Publikacje

Koncepcja serii wydawniczej „Biblioteka polskiej modernizacji” 

Koncepcja „Słownika historycznego polskiej modernizacji” 

Koncepcja „Wybór źródeł do dziejów polskiej modernizacji” 

Monografie wydane w ramach prac projektowych:

1. W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss. 442.

Monografia

Streszczenia rozdziałów

2. Procesy modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, ss. 442.

Monografia

Streszczenia rozdziałów

3. Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, ss. 490.

Monografia

Streszczenia rozdziałów

Built with Mobirise page maker

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.