Publikacje

Koncepcja serii wydawniczej „Biblioteka polskiej modernizacji” 

Koncepcja „Słownika historycznego polskiej modernizacji” 

Koncepcja „Wybór źródeł do dziejów polskiej modernizacji” 

Monografie wydane w ramach prac projektowych:

1. W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss. 442.

Monografia

Streszczenia rozdziałów

2. Procesy modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, ss. 442.

Monografia

Streszczenia rozdziałów

3. Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, ss. 490.

Monografia

Streszczenia rozdziałów

4. Modernizacja gospodarcza czasów transformacji ustrojowej, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2022, ss. 544

Monografia

5. Budowa nowoczesnego społeczeństwa po 1989 roku, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2022, ss. 478

Monografia

6. Polacy za granicą - dokonania w sferze gospodarczej i społecznej, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2023, ss. 399

Monografia

7. Polskie dokonania modernizacyjne w oczach zagranicy, redakcja naukowa Paweł Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2024, ss. 402

Monografia

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.