free site templates

Wydarzenia realizowane w ramach projektu

Seminarium inaugurujące projekt: 
"100 lat modernizacji Stuletniej niepodległej" -sprawozdanie z wydarzenia

Konferencje naukowe z cyklu "Oblicza polskiej modernizacji"

 1. „W drodze ku niepodległości” – Bóbrka, 4-5 kwietnia 2019 

  Program konferencji 

  Sprawozdanie z konferencji opublikowane w "UR Journal of Humanities and Social Sciences"

  Sprawozdanie z konferencji opublikowane w "Galicja - studia i materiały" 
 2. „Procesy modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej” – Stalowa Wola, 5-6 grudnia 2019

  Program konferencji

  Sprawozdanie z konferencji opublikowane w "UR Journal of Humanities and Social Sciences"
 3. „Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej” – 4.06.2020

  Program konferencji
 4. „Modernizacja gospodarcza Polski po 1989 roku” – 2020
 5. „Budowa nowoczesnego społeczeństwa po 1989 roku” –2021
 6. „Polacy za granicą – dokonania w sferze gospodarczej i społecznej” – 2021
 7. „Polskie dokonania modernizacyjne w oczach sąsiadów” – 2022
We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.